• Technické dôvody zatepľovania - odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku plesní) celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri, zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov (zvukoizolačné pôsobenie tepelných izolácií) pri panelových stavbách odstraňuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi nové, architektonické stvárnenie budovy.

  • Ekologické hľadisko - zníženie spotreby energie na vykurovanie -> zníženie emisie škodlivých látok do ovzdušia.

  • Hygienické kritérium - zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budov, zamedzenie vzniku plesní.