Systém fasádneho obkladu pozostáva zo 6 typov hlavných lamiel pre horizontálny obklad a 1 typu pre vertikálny obklad budov a podhľadov striech. Jednotlivé typy lamiel majú 1,2 alebo 3 zalomenia široké 3 až 5 palcov. Príslušenstvo tvorí 11 typov profilov, umožňujúcich začiatok i ukončenie obkladu, aplikáciu hlavných lamiel na rovné, bočné a šikmé plochy, vnútorné a vonkajšie rohy stavieb, zakrytie plôch okolo okien a pod. Všetky lamely majú štandardnú dĺžku 3,8m s výnimkou profilov na obklad rohov, ktorých dĺžka je 3 m.

Obkladové panely sa vyrábajú v týchto typoch s uvedeným použitím:

Hlavné panely SLOVINYL SIDING®

D4

na horizontálny obklad stien

D4D

na horizontálny obklad stien

D5D

na horizontálny obklad stien

D5V

na vertikálny obklad stien a podhľady striech

Doplnkové panely SLOVINYL SIDING®

SL

na začiatok montovania obkladu

UL

pre ukončenie obkladu

VOR

pre vonkajšie rohy stien

VNR

pre vnútorné rohy stien

J 1/2

pre bočné a šikmé, príp. horné ukončenie obkladaných plôch, prednostne pre vertikálny obklad a podhľady

H 1/2

pre spájanie horizontálneho obkladu

OZ

jako odkvapový žliabok nad okná a dvere

RD

na obklad rímsovej dosky

F

pre ohraničenie podhľadových dosiek

OPL

pre napojenie horizontálneho obkladu a podhľadov

KVOR kombinovaný vonkajší roh

Podmienky použitia jednotlivých typov panelov SLOVINYL SIDING® sú dané technologickým predpisom montáže výrobcu.