Fasádny obkladový systém SLOVINYL SIDING®

SLOVINYL SIDING® je lamelový fasádny obklad vyrobený z nemäkčeného suspenzného PVC. Obklady sa vyrábajú technológiou vytláčania z PVC zmesi.

Technické parametre

Rázová húževnatosť, min.

J/m

6780

Prehnutie, najviac

mm/m

3,2

Rozmerové zmeny po temperácii, najviac

%

3,0

Zaťaženie vetrom 1,2 najmenej

Pa

780

Lesk

%

± 20

Poveternostná odolnosť

-

∆ a, ∆ b, ∆ l nesmú prekročiť odchýlky uvedené v diagramoch normy a nesmie nastať štrukturálna zmena povrchu

Zmena farby

-

± ∆ a = 0,7
± ∆ b = 0,7

Metylénchloridová skúška plastifikácie

-

nesmie nastať uvoľňovanie ani rozklad

Povrchová deformácia

-

žiadne zvlnenie, záhyby ani vydutiny

1 len pre hlavné panely (D4, D5, D4D, D5D, T3, S8, D5V)
2 pri tlaku 780 Pa nesmie dôjsť k poškodeniu SIDING-u

Tvary, rozmery a funkčné miery jednotlivých typov panelov SLOVINYL SIDING® sú dané výkresovou dokumentáciou výrobcu. V dĺžke 3,0 m sa vyrábajú SLOVINYL SIDING® VOR, VNR a ostatné typy v dĺžke 3,8 m.

Zloženie zmesi a požadované kvalitatívne parametre boli konzultované s americkou firmou Rohm and Haas v ich európskych laboratóriách vo Francúzsku, s nemeckou firmou Bärlocher a japonskou firmou Kureha. Pri stanovení kvalitatívnych parametrov systému SLOVINYL SIDING® sme vychádzali z požiadaviek americkej normy ASTM D 3679.

Tolerancie funkčných mier a rozmerov SLOVINYL SIDING®-u

Dĺžka SLOVINYL SIDING®-u

m/ks

6,5 . 10-3

Šírka SLOVINYL SIDING®-u

mm

± 1,6

Hrúbka SLOVINYL SIDING®-u

mm

1,0

Funkčné miery

%

± 0,7

Pre skúšanie SLOVINYL SIDING®-u platia príslušné normy ASTM a DIN.