Prečo Slovinyl Siding

 • je vysoko trvanlivý a odolný voči klimatickým a mechanickým podmienkam

 • v spojení s vhodným izolačným materiálom ponúka dodatočné zateplenie s výbornými parametrami, pričom dokonalé odvetranie systému bráni kondenzácii vlhkosti v murive

 • montáž systému je veľmi jednoduchá

 • obklad nepotrebuje prakticky žiadnu údržbu a pritom má dlhoročnú životnosť (minimálne 50 rokov)

 • komplexný systém, široká škála prvkov príslušenstva umožňuje riešiť všetky detaily obvodovej fasády pri rôznej členitosti.

 • Pri poškodení lamely nie je nutná demontáž celého obkladu, je možné odstrániť iba poškodenú lamelu a nahradiť ju novou.

 • odvetraná fasáda, medzi stenou a obkladom je vzduchová medzera, ktorá umožňuje odvod prípadnej skondenzovanej vlhkosti a vodných pár.

 • Obklad spolu s tepelnou izoláciou zabraňuje zhoršovaniu izolačných vlastností spôsobovaných vlhnutím.

 • ponúkaný sortiment dáva možnosť širokého výberu farieb, umožňuje ich vzájomnú kombináciu a aplikáciu v horizontálnom aj vertikálnom smere

 • minimálne statické zaťaženie novej konštrukcie zatepľovaných budov

 • je cenovo výhodný