• vhodný na fasády novostavieb i pri rekonštrukcii starších budov

  • perfektný vzhľad je podmienený montážou na zrovnaný podklad

  • montáž sa uskutočňuje štandardnými nástrojmi s použitím bežných kotviacich prvkov

  • vzhľadom k povahe materiálu (dilatačné pohyby) je nevyhnutné dodržať precízne vypracovaný montážny postup

montážny postup

Pozrite si prehľad typov Sidingu >