Zákaznícke oddelenie:

Ing. Ľuboš Kabatiar

Tel.: +421 465 683 965

Mobil: +421 915 728 157

Email: lubos.kabatiar@energochemica.eu

Mgr. Ingrid Paulíková

Tel.: +421 465 683 961

Mobil: +421 918 521 478

Email: ingrid.paulikova@energochemica.eu

 

Obchodné oddelenie:

Pribinova 25, Bratislava

Mgr. Stanislav Šenvický
Sales

Mobile: +421 908 931 208
Email.: stanislav.senvicky@energochemica.eu

 

Technická podpora :

Mgr. Stanislav Šenvický
technical support

Mobile: +421 908 931 208
Email.: stanislav.senvicky@energochemica.eu

 

Odberné miesta

EK Plast, s. r. o.
Palackého 21, 040 01 Košice
Mobil: +421 905 541 317
E-mail: ekplast@ekplast.sk
Web: www.ekplast.sk

TOTAL BAL
Zlatobanská, 080 05 Prešov
Mobil: +421 905 291 296, +421 907 294 041
E-mail: totalbal@slovanet.sk
Web: www.totalbal.szm.com

Ciur, a. s.
Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
Mobil: +420 326 901 411
E-mail: info@ciur.cz
Web: www.ciur.cz

 

Fakturačné údaje

FORTISCHEM, a.s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky

Obchodný register OS Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10623/R
IČO:46693874
DIČ:2023528254
IČ DPH: SK 2023528254

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Číslo účtu: 53028015/6500
BIC: POBNSKBA
IBAN: SK22 6500 0000 0000 5302 8015