SLOVINYL SIDING® je odolný voči klimatickým podmienkam a mechanickému poškodeniu, pričom je nenáročný na údržbu. Životnosť obkladu je 50 rokov. Dokonalé odvetranie fasády pri jeho použití bráni kondenzácii vlhkosti v murive a pri aplikácii tepelnej izolácie zároveň zabraňuje zhoršovaniu izolačných vlastností zapríčiňovaných navĺhaním izolačného materiálu.