SLOVINYL SIDING® sa ukladá po 12, 20, 22, 24, 32, 40, 60 a 70 kusov (podľa typu panelu) do kartónov, v ktorých sa skladuje a prepravuje. Kartóny sa ukladajú do čistých a suchých dopravných prostriedkov na užšiu stranu kartónu najviac do 8 ks nad sebou a vedľajšie panely (VOR, VNR, OPL, RD, OZ) sa ukladajú len na posledné štyri rady.

SLOVINYL SIDING® sa skladuje podľa STN 64 0090. Počas skladovania obklady nesmú byť vystavené priamemu sálavému teplu. Pri teplotách nižších ako +10oC musí byť zvýšená opatrnosť pri manipulácii s obkladmi SLOVINYL SIDING®.

Uvedené prospektové údaje treba chápať ako rámcové a v jednotlivých prípadoch ich možno prispôsobiť miestnym podmienkam.